Ruide RCS

  • Ruide RCS Reflectorless Total Station Survey Instrument

    Instrumenti i anketimit të stacionit total pa reflektor Ruide RCS

    Teleskopi TELESKOPIK Gjatesia 154mm Diametri: 45mm;EDM: Zmadhimi 50 mm 30x Fusha e pamjes e drejtë e imazhit 1°30' Fuqia zgjidhëse 3” Mini.Fokus 1,5 m DISTANCE Prizm i vetëm Gama 5000 m Saktësi ±(2mm+2ppm*D) mse Gama jo-prizma ± 600m* Saktësia 3mm+2 D) mse Gjoba e kohës së matjes: 0,3 s;Normale: 0,2s Korrigjim Meteorologjik ATMOSense Auto Korrigjim Manuali Prism Konstant Saktësia e Këndit 2” Met...